Usługi kancelarii

W naszej kancelarii świadczymy usługi radcowskie związane z różnymi dziedzinami prawa. W ramach współpracy z klientami indywidualnymi oraz firmami obsługujemy sprawy z zakresu:

  • prawa cywilnego,

  • prawa rodzinnego i opiekuńczego,

  • prawa gospodarczego i handlowego,

  • prawa administracyjnego,

  • prawa karnego i wykroczeń.

Nasze kompetencje obejmują między innymi reprezentację klientów w sprawach sądowych oraz przed organami administracyjnymi, sporządzanie pism procesowych i pozaprocesowych, opracowywanie umów gospodarczych oraz cywilnoprawnych, opiniowanie wzorców umownych, udzielanie porad i konsultacji prawnych, udział w negocjacjach. Współpraca z kancelarią może mieć charakter jednorazowy – doraźny – lub stały. Reprezentujemy klientów przed sądami wszystkich instancji.

 

Reprezentacja interesów klientów

Do naszych głównych zadań należy reprezentacja interesów klientów przed sądami i organami administracyjnymi. Występujemy w roli pełnomocnika na wszystkich etapach postępowania — w toku procesu przed sądami wszystkich instancji, na etapie postępowania przygotowawczego, wykonawczego, czy też egzekucyjnego Ponadto na Państwa życzenie będziemy uczestniczyć także w negocjacjach, mediacjach oraz w oględzinach realizowanych przez biegłych sądowych, rzeczoznawców oraz w trakcie wizji lokalnej. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby wszelkie spory zostały zażegnane szybko i w możliwie najkorzystniejszy sposób – w granicach obowiązującego prawa. Na wstępie każdej sprawy udzielamy klientom kompleksowej informacji odnośnie przewidywanych kosztów oraz przybliżonego czasu trwania postępowania.