Prawo administracyjne

Udzielamy porad i podejmujemy czynności prawne w zakresie prawa administracyjnego, czyli porządkującego działanie organów administracji publicznej, a zwłaszcza stosunków pomiędzy nimi a obywatelami. Wszelkie sprawy i spory dotyczące tej dziedziny prawa są prowadzone i rozstrzygane przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi. Zapewniamy reprezentację Państwa interesów przed wskazanymi podmiotami, a także sporządzanie niezbędnych pism w trakcie postępowania administracyjnego, na przykład:

  • wniosków,
  • odwołań od wydanych decyzji i zażaleń od wydanych postanowień,
  • skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
  • skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W każdej sprawie dokładnie analizujemy sytuację klienta i dostosowujemy do niej plan działania, który omawiamy z mocodawcą.

uścisk dłoni

Czego dotyczą sprawy administracyjne?

Sprawy administracyjne odnoszą się do decyzji, które wydają organy administracji publicznej między innymi w związku z prawem budowlanym, nieruchomościami, podatkami czy też ubezpieczeniami społecznymi. Błędne jest założenie, że tego rodzaju instytucje wydają wyłącznie prawidłowe decyzje i postanowienia, dlatego, jeśli mają Państwo wątpliwości co do zasadności otrzymanych pism z urzędów, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.