Prawo karne i wykroczeń

Zajmujemy się sprawami dotyczącymi prawa karnego i wykroczeń. Oferujemy pomoc prawną zarówno osobom pokrzywdzonym, jak i podejrzanym lub oskarżonym. Reprezentujemy interesy klientów na każdym etapie prowadzonego postępowania przygotowawczego oraz sądowego. Działamy w sprawach ściganych z urzędu, a także toczących się w ramach prywatnego aktu oskarżenia.

osoba przy biurku

Ponadto udzielamy pomocy w sprawach z zakresu prawa karnego wykonawczego, które reguluje sposób odbywania kary w ramach wydanego wyroku. Przygotowujemy niezbędne wnioski mające na celu między innymi:

  • wydanie wyroku łącznego,
  • odroczenie wykonania kary,
  • zawieszenie wykonania kary,
  • udzielenie zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego,
  • udzielenie przerwy w wykonaniu kary