Polityka prywatności

O C H R O N A D AN Y C H O S O B O W Y C H

K l a u z u l a i n f o r m a c y j n a

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych jest Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Sierka, ul. Leśna 6 lok. 6, 42-400 Zawiercie, NIP: 6492079274, REGON: 365557754

 

Dane kontaktowe administratora:

42-400 Zawiercie, ul. Leśna 6 lok. 6, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 507450330

 

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

  • realizacja umowy z klientem – niezbędność danych do wykonania umowy

 

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być inne niż administrator podmioty, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy lub jeżeli obowiązek przekazania danych osobowych wynika z przepisów prawa. W szczególności odbiorcami danych mogą być inni pełnomocnicy działający w oparciu o substytucję, organy administracji publicznej i samorządowej, sądy i inne organy oraz instytucje państwowe.

 

Zgoda

Przetwarzanie danych osobowych dla innych niż w/w celów oraz ich przekazywanie innym niż w/w odbiorcy może odbywać się wyłącznie za Państwa zgodą wyrażoną w sposób dobrowolny, świadomy i jednoznaczny.

 

Czas przetwarzania danych

Państwa dane będą przechowywane:

  • dla celów realizacji umowy – przez czas niezbędny do jej wykonania;
  • dla celów podatkowych i księgowych – przez okres 5 lat obrachunkowych.

 

Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem przez administratora w/w danych osobowych posiadają Państwo prawo do:

  • żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.

 

Cofnięcie zgody

Oświadczenie o cofnięciu zgody może być złożone w dowolnym momencie. Oświadczenie należy złożyć administratorowi bezpośrednio lub z wykorzystaniem w/w danych adresowych.

 

Dane niezbędne do realizacji umowy

Podanie przez Państwa danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL i dane kontaktowe, jest niezbędne do wykonania umowy. W przypadku nieprzekazania niezbędnych danych realizacja umowy nie będzie możliwa.