Prawo cywilne

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w sprawach z zakresu prawa cywilnego, którego regulacje porządkują stosunki, jakie zachodzą pomiędzy osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami niemającymi osobowości prawnej, a także chronią interesy poszczególnych podmiotów. Mamy odpowiednie przygotowanie merytoryczne, aby obsługiwać sprawy z tej gałęzi prawa, czyli prawa rodzinnego i opiekuńczego, rzeczowego, spadkowego oraz zobowiązań. 

podpisywany dokument

Z naszej strony zapewniamy Państwu między innymi:

 • porady i konsultacje prawne,
 • sporządzanie pism procesowych i nieprocesowych, np. pozwów i wniosków
 • sporządzanie oraz opiniowanie umów cywilnoprawnych,
 • reprezentowanie interesów klientów np. w postępowaniu procesowym, egzekucyjnym, w negocjacjach.

Jakimi sprawami cywilnymi się zajmujemy?

Mamy duże doświadczenie w obsłudze spraw cywilnych, zarówno na drodze przedsądowej, jak i sądowej. Zapewniamy pomoc prawną m.in. w takich sprawach jak:

 • odzyskiwanie należności,
 • spadki i zachowki,
 • podział majątku i zniesienie współwłasności;
 • odszkodowania,
 • zobowiązania wynikające z umów cywilnoprawnych;
 • ochrona dóbr osobistych,
 • ochrona posiadania i stosunki sąsiedzkie;
 • rozgraniczenia,
 • nieuczciwa konkurencja.

Nawet jeśli Państwa problem nie został wymieniony powyżej, zapraszamy do kontaktu z nami, ponieważ lista nie jest katalogiem zamkniętym.