Prawo rodzinne i opiekuńcze

Posiadamy bardzo bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Zwykle sprawy w tym zakresie dotyczą trudnych, z punktu widzenia emocji, spraw. Do każdej z nich i historii, która się z nimi wiąże, podchodzimy z empatią, a jednocześnie zapewniamy rzeczowe oraz merytoryczne spojrzenie na wszystkie jej towarzyszące okoliczności.

Działamy tak, aby ewentualne postępowanie przed sądem ograniczyło się do jak najmniejszej liczby rozpraw. Jeśli jest to możliwe, dążymy do polubownego zażegnania sporu w ramach ugody przedsądowej lub w ramach mediacji. Zapewniamy klientom pomoc zarówno poprzez kompleksową reprezentację procesową, jak i również poprzez sporządzanie poszczególnych pism procesowych.

osoby w kancelarii

Jakie sprawy rodzinne obsługujemy?

Sprawy rodzinne, których obsługi się podejmujemy, dotyczą różnych relacji pomiędzy najbliższymi. Zapewniamy klientom wsparcie prawne w związku z:

  • rozwodem i separacją,
  • uzyskaniem alimentów,
  • ograniczeniem, odebraniem lub przywróceniem władzy rodzicielskiej,
  • ustaleniem kontaktów z dzieckiem,
  • podziałem majątku małżeńskiego.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub nietypowego zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.