Wynagrodzenie

W kancelarii gwarantujemy klientom możliwość skorzystania z jednego z trzech sposobów rozliczeń:

  • ryczałtowego – polecany dla przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na wsparcie w ramach stałej obsługi prawnej. Klient uiszcza co miesiąc ustaloną na początku współpracy kwotę, która obejmuje kontakt z prawnikiem i podejmowanie przez niego czynności bez limitu godzinowego;
  • godzinowego – przeznaczony głównie dla osób, które potrzebują okazjonalnego wsparcia prawnego. Koszty uwzględniają rzeczywisty czas pracy radcy prawnego przy sprawie;
  • za czynność lub sprawę – stosowane w przypadku określonych czynności podejmowanych przez prawnika na etapie przedprocesowym lub przed sądem. Naliczane zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych lub ustalane z klientem indywidualnie

Zapewniamy również opcję rozłożenia płatności na wygodne i nieoprocentowane raty. Koszty związane między innymi z opłatami sądowymi, skarbowymi, opiniami biegłych, ekspertyzami etc. klienci ponoszą we własnym zakresie.

uścisk dłoni